Escola Infantil Xoaniña ofrece un horario
ininterrunpido que vai de 7:30 a 20:30 hora

horario de 07:30 a 20:30 horas

As xornadas repártense do seguinte xeito:
a xornada de mañán vai de 7:30 a 14:00 horas
a xornada de tarde vai de 14:30 a 20:30 horas